2-Cyclohexen-1-one


Molecular:C6H8O
Net quantity: 200kg

Classification:

Tetramethrin

2-Cyclohexen-1-one


Molecular:C6H8O
Net quantity: 200kg

Product Message

Copyright © Wujiang Shuguang Chemical CO.,LTD.  www.300.cn  SEO 

Business license